Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2006 r.

Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2006 r.

Data publikacji: 25.11.2005
Termin składania ofert: 13.12.2005

Piaski, dnia 25.11.2005 r.

IZP.341-17/05

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na:

"Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2006 roku"

Wspólny słownik zamówień CPV:  23121100-2, 23111200-0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub faksem
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wymagany termin wykonania:
Termin rozpoczęcia:  01.01.2006 r.
Termin zakończenia:  31.12.2006 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki zawarte w SIWZ
Oferty należy składać do dnia 13.12.2005 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Piaski, u przewodniczącego komisji przetargowej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2005 r. o godz. 10:15 w sali Nr 17 Urzędu Gminy.
Termin związania z ofertą – 30 dni – do dnia 12.01.2006r
Kryterium oceny ofert – opust cenowy w zł od aktualnie obowiązującej ceny detalicznej: ON – waga 85 %, Pb-95 – waga 15%

                                                                                                     Wójt

                                                                                               Zenon Norman

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.