Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Dostawa specjalistycznego sprzętu do siłowni w Piaskach

Dostawa specjalistycznego sprzętu do siłowni w Piaskach

Data publikacji: 05.09.2005
Termin składania ofert: 20.09.2005

Piaski, dnia 05.09.2005 r.

IZP.341-12/05

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na:

"Dostawę specjalistycznego sprzętu do siłowni w Piaskach"

Ławka pozioma ze stojakami szeroka, z regulacji, Ławka skośna ze stojakami szeroka, z regulacją, Ławka scotta na biceps siedząc, z regulacją stojaków, Ławka uniwersalna regulowana, bez podpórki na nogi, Ławka uniwersalna, regulowana z podpórką na nogi, Stojaki profesjonalne wysokie, Sztanga zawodnicza 220 fi 50, z zaciskami – 3 kpl, Sztanga francuska – obrotowa fi 50, Atlas wielostanowiskowy, Koła ogumowane 20 kg – 6 szt, Koła ogumowane 15 kg – 8 szt., Koła ogumowane 10 kg – 8szt, Koła ogumowane 5kg – 8 szt, Koła ogumowane 2,5 kg – 8 szt. 
Wspólny słownik zamówień CPV: 36400000-5 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Wymagany termin wykonania:  do 24 października 2005r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki zawarte w SIWZ

Oferty należy składać do dnia 20.09.2005 r. do godz. 1000 w pok. Nr 19 Urzędu Gminy, na ręce przewodniczącego komisji przetargowej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2005 r. o godz. 10:15 w sali Nr 17 Urzędu Gminy.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryterium oceny ofert – cena brutto – 100 %

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                               Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.