Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Informacje o jednostkach » Opis działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach

Opis działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach


Opis działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w PiaskachŻycie kulturalne gminy koncentruje się przede wszystkim wokół działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. Jako instytucja inicjująca i realizująca przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym staramy się zaspokoić zapotrzebowanie lokalnej społeczności na różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz realizację pasji i zainteresowań twórczych.
I. W ramach edukacyjno-artystycznej działalności Ośrodka prowadzone są zajęcia:
- Ogniska muzycznego - nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, gitarach (klasycznej, akustycznej, basowej), mandolinach i perkusji - forma lekcji indywidualnych, cotygodniowych;
- Dziecięcego Zespołu Wokalnego "Jagódki" - co tydzień;
- Młodzieżowego Zespołu Wokalnego "Silver Girls" - co tydzień
- Zespołu Śpiewaczego "Tęcza" ,skupiającego osoby w wieku emerytalnym i rencistów - co tydzień;
- Kapeli Podwórkowej "PIASKOWIANIE" - co tydzień;
- młodzieżowych zespołów muzycznych "WEN-DO", "BOYS" - co tydzień;
- Sekcji Plastycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nauki malarstwa, rysunku i grafiki artystycznej - zajęcia 1,5 - 2,5 godzin, co tydzień dla każdej grupy wiekowej;
- Sekcja Brydża Sportowego - dwa razy w tygodniu
II. Jesteśmy organizatorami licznych przeglądów, konkursów i imprez kulturalno-rozrywkowych, z których część ma charakter cykliczny.
Imprezy organizowane corocznie:
- Imprezy Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - styczeń
- Ferie z GOK Piaski - styczeń / luty
- Gminny Turniej Szachowy - marzec
- Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej - marzec
- Konkurs Plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka" - marzec / kwiecień
- Dni Piasków - maj
- Ogólnopolski Bieg im. Bł. Edmunda Bojanowskiego - maj
- Wakacje Z GOK Piaski - lipiec / sierpień
- Potyczki Rodzinne- lipiec / sierpień
- Rodzinny Piknik na Sportowo - sierpień
- Przegląd Dorobku Artystycznego Ogniska Muzycznego",
- Konkurs Plastyczno-Literacki "Moja Gmina" - wrzesień / październik
- Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Wokalnego "Śpiewać każdy może" - listopad
- Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego - listopad / grudzień
- Konkurs Plastyczny "Szopka Bożonarodzeniowa" - grudzień
Prócz imprez o charakterze cyklicznym przygotowujemy, w oparciu o uczestników zajęć zespołów i kół zainteresowań programy artystyczne z okazji świąt państwowych, świąt kościelnych i okolicznościowych oraz dla lokalnych organizacji i instytucji:
- Święto Niepodległości
- Wieczór Kolęd i Pastorałek
- Koncert Pieśni Wielkopostnych
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki
- Święto Seniora
- Spotkania Wigilijne
III. Współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, instytucjami, placówkami szkolnymi, Gminą Piaski.
Współpraca z Kołami Gminnymi Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dotyczy:
- organizowania spotkań członkowskich i ich artystycznej oprawy;
- prowadzenia zespołów zainteresowań, których członkowie rekrutują się z tych środowisk (Koło Śpiewacze "Tęcza", zajęcia plastyczne dla dorosłych).
Współpraca z placówkami szkolnymi dotyczy :
- podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu artystycznego i warsztatowego umiejętności uczniów (działalność sekcji i zespołów artystycznych);
- organizowania konkursów, przeglądów, koncertów i wystaw, których adresatami są dzieci i młodzież szkolna: (konkursy plastyczne - "Moja Gmina", "Najpiękniejsza Pisanka", "Szopka Bożonarodzeniowa", muzyczne - "Śpiewać każdy może", "Przegląd Dorobku Artystycznego Ogniska Muzycznego", recytatorskie - "Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego", wystawy - Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej, wystawy pokonkursowe, szkolne koncerty zespołów muzycznych działających w GOK)
- wspólne organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalno-rozrywkowym (Dni Piasków, Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ratujmy Kasztanowce, Wystawa Dinozaurów, Festyny Szkolne)
Współpraca z Gminą Piaski (która jest organem założycielskim), a szczególnie Działem Promocji i Kultury dotyczy w szczególności:
- programowania działalności kulturalnej i sporządzania kalendarza imprez oraz projektów;
- organizowania imprez kulturalnych i uroczystości gminnych;
- opracowywania, przygotowania graficznego i składu komputerowego wszelkiego rodzaju wydawnictw, kalendarzy, broszur, dyplomów itp. na potrzeby Gminy Piaski;
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Informacje o jednostkach
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.